facebook

room

     
  住所:218 Lê Lai, Q.1, HCM
Địa điểm: 218 Lê Lai, Q.1, HCM

お店: Công Viên Lê Lai Cafe
Quán : Công Viên Lê Lai Cafe

連絡先
liên hệ: 0908469103(A.Sada) idegeneral@gmail.com
 
     
   
 
   
 
運営:日越ジェネラルサービス有限会社</a> Copyright(C)2009 Japan-Vietnam General Services.,Co.Ltd
     
inserted by FC2 system